Відділ освіти Новоукраїнської райдержадміністрації

 

інформація з РМК

МІНІСТЕРСТВО                                            МІНІСТЕРСТВО

ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ                 ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

 

 

 

 

Від 29.09.2014                                                         № 1/9-500 / № 04.01.16/28103

 

                                                                 Обласні, Київська міська

                                                                      державні адміністрації                                                                        

                                                                       

 

 

Щодо вирішення окремих питань про зарахування

до дошкільних і загальноосвітніх навчальних закладів

дітей, у яких відсутні обов’язкові профілактичні щеплення

 

 

          Міністерство охорони здоров’я України  та Міністерство освіти і науки України на численні звернення щодо вирішення окремих питань про зарахування до дошкільних і загальноосвітніх  навчальних закладів дітей, у яких відсутні обов’язкові профілактичні щеплення інформують.

          Відповідно до статті 34 Закону України «Про освіту», прийом дітей у дошкільні навчальні заклади проводиться за бажанням батьків або осіб, які їх замінюють. Згідно зі статтею 36 Закону України «Про дошкільну освіту», батьки мають право вибирати дошкільний навчальний заклад. Статтею 18  Закону України «Про загальну середню освіту» передбачено, що зарахування учнів до загальноосвітнього   навчального закладу  проводиться  наказом директора,  що видається на підставі заяви,  за  наявності  медичної  довідки  встановленого  зразка  і відповідного документа про освіту (крім учнів першого класу).          Згідно з пунктом 6 Положення про дошкільний навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12.03.2003 р.      № 305, прийом дітей в дошкільний навчальний заклад здійснюється керівником протягом календарного року на підставі заяви батьків або осіб, які їх замінюють, медичної довідки про стан здоров'я дитини з висновком лікаря, що дитина може відвідувати  дошкільний  навчальний  заклад,  довідки  дільничного лікаря  про  епідеміологічне  оточення,  свідоцтва про народження.

Для прийому дітей до дошкільного навчального закладу (групи) компенсуючого типу додатково подається висновок психолого-медико-педагогічної консультації, територіального лікувально-профілактичного закладу чи тубдиспансеру, направлення  місцевого органу управління освітою.

 

Доводимо також до відома, що згідно із Законами України «Про захист населення від інфекційних хвороб» (статті 12 і 15) та «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення» (стаття 27), з метою запобігання захворюванням на туберкульоз, поліомієліт, дифтерію, кашлюк, правець та кір в Україні профілактичні щеплення є обов’язковими.

Дітям, які не отримали  профілактичних щеплень згідно з календарем щеплень, відвідування дитячих закладів не дозволяється. У разі, якщо профілактичні щеплення дітям  проведено  з  порушенням установлених  строків у зв'язку з медичними протипоказаннями,  при благополучній  епідемічній   ситуації   за   рішенням   консиліуму відповідних  лікарів  вони  можуть  бути  прийняті до відповідного дитячого закладу та відвідувати його.

      Слід зазначити, що на сьогодні існує дефіцит необхідних вакцин. Така ситуація виникла з об’єктивних причин (неможливість перереєстрації, недофінансування, знаходяться під забороною вакцини Російського виробництва).

Відповідно до Примірного положення про підготовку дітей на педіатричній дільниці до відвідування дошкільного та шкільного загальноосвітнього навчального закладу, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України «Про удосконалення амбулаторно-поліклінічної допомоги дітям в Україні» від 29.11.2002 № 434 (далі Примірне положення), медична документація для зарахування дітей до дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів включає форму № 026/о з висновками про стан здоров’я дитини і рекомендаціями щодо подальшого спостереження за дитиною, про профілактичні щеплення (ф. № 063/о); дані лабораторних досліджень.

Медична документація видається на підставі даних обов’язкового медичного профілактичного огляду дитини за участю лікаря педіатра та інших лікарів-спеціалістів. 

Питання щодо відвідування навчального закладу дітьми, батьки яких відмовляються від щеплень, вирішується індивідуально лікарсько-консультативною комісією (для зарахування до загальноосвітнього навчального закладу з залученням епідеміолога).

Враховуючи зазначене, керівник навчального закладу зобов’язаний прийняти дитину до закладу за наявності відповідних медичних довідок встановленого зразка, а для дітей у яких відсутні обов’язкові профілактичні щеплення (незалежно від причин), додатково подається висновок лікарсько-консультативної комісії лікувально-профілактичного закладу державної (комунальної) форми власності, у якому зазначено, що дитина здорова і може відвідувати навчальний заклад.

Якщо лікарсько-консультативна комісія приймає рішення щодо заборони відвідування дитиною, у якої відсутні профілактичні щеплення,  навчального закладу (при складній епідеміологічній ситуації та (або)  індивідуальних показниках), то питання щодо форм здобуття освіти такими дітьми вирішується місцевими органами управління освітою.

Враховуючи викладене, МОЗ України та МОН України пропонують обласним, Київській міській державним адміністраціям при прийомі дітей до дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів зазначені у листі рекомендації, стосовно вирішення окремих питань щодо зарахування та відвідування дошкільних і загальноосвітніх навчальних закладів дітей, у яких відсутні обов’язкові профілактичні щеплення та відповідно до ситуації, що склалася на сьогодні з забезпеченням вакцинами, прийняти до відома та використання в роботі.  Пропонуємо проводити належну роз’яснювальну роботу серед батьків щодо необхідності обов’язкових профілактичних щеплень.

 

 

 

У К Р А Ї Н А

 

НАКАЗ НАЧАЛЬНИКА ВІДДІЛУ ОСВІТИ  НОВОУКРАЇНСЬКОЇ  РАЙОННОЇ  ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

від “     15 ”     вересня   2014  року                                                                 №      212_____

 

м. Новоукраїнка

 

Про атестацію педагогічних працівників

закладів освіти Новоукраїнського району

в 2014/2015 навчальному році

 

            На виконання статті 54 Закону України "Про освіту", частини першої статті 27 Закону України „Про загальну середню освіту”, частини першої статті 32 Закону України „Про дошкільну освіту”, статті 25 Закону України „Про позашкільну освіту”, наказів Міністерства освіти України від 06.10.2010 року № 930 „Про затвердження Типового положення про атестацію педагогічних працівників” та Змін до Типового положення про атестацію педагогічних працівників, з метою активізації творчої професійної праці, стимулювання якісної педагогічної діяльності, забезпечення об’єктивності в оцінці роботи педагогічних працівників,

 

НАКАЗУЮ:

 

1. Провести атестацію педагогічних кадрів в 2014/2015 навчальному році.

 

2. Утворити та затвердити склад атестаційної комісії по атестації педагогічних працівників при відділі освіти Новоукраїнської районної державної адміністрації, за погодженням із Новоукраїнським райкомом профспілки працівників освіти і науки (додаток 1).

 

3. Атестаційній комісії при відділі освіти Новоукраїнської районної державної адміністрації:

3.1. Забезпечити участь членів районної атестаційної комісії в роботі шкільних атестаційних комісій.

3.2. Організувати вивчення діяльності педагогічних працівників, які атестуються на присвоєння (відповідність раніше присвоєній) кваліфікаційної категорії "спеціаліст вищої категорії" та присвоєння (відповідність раніше присвоєним) педагогічних звань "учитель-методист", "старший учитель", «керівник гуртка – методист», «вихователь-методист».

         3.3. Завершити роботу атестаційної комісії при відділі освіти районної державної адміністрації  до 10 квітня 2015 року.

3.4. У термін до 15 квітня 2015 року підвести підсумки атестації педкадрів району.

 

4. Районному методичному кабінету відділу освіти районної державної адміністрації протягом жовтня 2014 року - березня 2015 року провести панораму досвіду вчителів, які атестуються на присвоєння (відповідність раніше присвоєних) вищої кваліфікаційної  категорії та  педагогічних звань «старший учитель», «учитель-методист», «керівник гуртка – методист», «вихователь-методист».

 

5. Керівникам загальноосвітніх шкіл, завідуючим дошкільних навчальних закладів:

         5.1. забезпечити атестацію педагогічних працівників відповідно до вимог Типового положення та Змін до нього;

         5.2. у термін до 20 вересня 2014 року створити атестаційні комісії І рівня та ознайомити педагогічний колектив з наказом про створення атестаційної комісії 2014/2015 навчального року;

         5.3. забезпечити атестацію та своєчасне попереднє проходження курсів підвищення кваліфікації педагогічних працівників відповідно до п. 1.7 вимог Типового положення.

5.4. у термін до 15 жовтня 2014 року надати до відділу освіти районної державної адміністрації (секретарю атестаційної комісії Стратоновій Т.І.) списки педагогічних працівників, які атестуються у 2014/2015 навчальному році) із зазначенням результатів попередньої атестації та термінів проходження підвищення кваліфікації, подання керівника або педагогічної ради закладу про присвоєння працівнику кваліфікаційної категорії, педагогічного звання та у разі зниження ним рівня професійної діяльності;

5.5. поновити куточки з атестації педпрацівників;

         5.6. до 20 жовтня 2014 року завершити організаційну роботу по створенню необхідних умов для атестації педагогічних працівників (затвердити списки педагогічних працівників, які атестуються);

         5.7. у термін до 15 березня 2015 року завершити роботу щодо вивчення педагогічної діяльності осіб, які атестуються;

         5.8. узагальнити результати вивчення професійної діяльності, підвищення фахової компетентності та загальної культури педагогічних працівників, які атестуються; забезпечити об’єктивність експертних оцінок, дотримання основних принципів атестації педагогічних працівників.

         5.9. у термін до 01 квітня 2015 року завершити роботу атестаційних комісій І рівня;

         5.10. у термін до 5 квітня 2015 року подати до відділу освіти районної державної адміністрації подати звіт про хід та результати атестації педагогічних працівників у поточному навчальному році, протоколи комісії, атестаційні листи, накази про підсумки атестації педагогічних працівників.

        

6. Установи з малою чисельністю працівників приєднати до атестаційних комісій базових шкіл :

            Комишуватський  ДНЗ       до  Комишуватської  ЗШ  І-ІІІ  ступенів

            Глодоський  ДНЗ № 1                 до  Глодоської  ЗШ І-ІІІ  ступенів

            Глодоський  ДНЗ №2                  до  Глодоської  ЗШ  І-ІІІ  ступенів

            Захарівський  ДНЗ             до  Захарівської  ЗШ І-ІІІ  ступенів

            Приютівський  ДНЗ            до  Приютівської  ЗШ  І-ІІІ ступенів

            Малопомічнянський  ДНЗ до Малопомічнянської  ЗШ  І-ІІІ  ступенів

            Новомиколаївський ДНЗ   до Новомиколаївської ЗШ І-ІІІ ступенів

            Іванівський ДНЗ                 до Іванівської ЗШ І-ІІІ ступенів

            Кропивницький ДНЗ № 1, № 2  до Кропивницької ЗШ І-ІІІ ступенів

 

            7. До атестаційної комісії при відділі освіти районної державної адміністрації прикріпити заклади освіти, у яких працює менше 15 педагогічних працівників:

Новоукраїнський міжшкільний навчально-виробничий комбінат,

Ганнівську загальноосвітню школу І-ІІІ ступенів,

Новоукраїнський дошкільний заклад „Барвінок”,

Ганнівський, Григорівський, Новоєгорівський, Шишкинський,  Рівнянські №1, №2 дошкільні  навчальні заклади,

Воронівську загальноосвітню школу І-ІІ ступенів,                    

Шишкинську загальноосвітню школу І-ІІІ ступенів,        

Вербівську загальноосвітню школу І-ІІ ступенів,    

Григорівську загальноосвітню школу І-ІІ ступенів,

Новоєгорівську загальноосвітню школу І-ІІ ступенів,

Петрівську загальноосвітню школу І-ІІ ступенів,

Семенастівську загальноосвітню школу І-ІІ ступенів,

Мар»янопільський навчально-виховний комплекс «загальноосвітня школа І-ІІ ступенів-дитячий садок»,

Фурманівська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів.

           

            8. Затвердити розподіл обов'язків між членами атестаційної комісії при відділі освіти районної державної адміністрації (додаток 2).

           

            9. Методисту районного методичного кабінету відділу освіти районної державної адміністрації Стратоновій Т.І.:

            9.1. до 10 жовтня 2014 року подати списки керівників навчальних закладів та заступників, які будуть атестуватися у 2014/2015 навчальному році;

            9.2. до 10 травня 2015 року подати департаменту освіти і науки Кіровоградської обласної державної адміністрації звіт про підсумки атестації педагогічних працівників поточного навчального року.

           

            10. Наказ начальника відділу освіти Новоукраїнської районної державної адміністрації № 315 від 16 вересня 2014 року «Про атестацію педагогічних працівників закладів освіти Новоукраїнського району у 2013/2014 навчальному році»  вважати таким, що втратив чинність.

           

            11. Контроль за виконанням даного залишаю за собою.

 

Начальник відділу освіти    

районної державної адміністрації                                                Т.Тарасенко

 

 

Додаток 2

до наказу начальника відділу освіти Новоукраїнської районної державної адміністрації

від ________________ 2014 року

№ ______                                                                                   

 

ГРАФІК

засідань атестаційної комісії при відділі освіти районної державної адміністрації у 2014/2015 навчальному році

 

03 жовтня 2014 року

- І засідання, організаційне

 

20 жовтня 2014 року

- ІІ засідання

 

8 січня 2015 року

- ІІІ засідання

 

26 лютого 2015 року

-  ІУ засідання

 

26 березня 2015 року

- У засідання

 

9 квітня 2015 року

- УІ засідання, підсумкове

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                         Додаток 1

                                                        до наказу начальника відділу освіти

                                                        Новоукраїнської районної державної

                                                        адміністрації

                                                        від __________________2014 року

                                                        № ____

 

Склад

атестаційної комісії по атестації педагогічних працівників при відділі освіти Новоукраїнської районної державної адміністрації

 

Голова атестаційної комісії

ТАРАСЕНКО

Тетяна Борисівна       начальник відділу освіти районної державної

                                      адміністрації;

 

Заступник голови атестаційної комісії

КАЄНКО

Наталія Георгіївна    завідуюча районним методичним кабінетом відділу                                              освіти районної державної адміністрації;

 

Секретар атестаційної комісії

СТРАТОНОВА

Тетяна Іванівна          методист районного методичного кабінету відділу освіти районної державної адміністрації, голова райкому профспілки працівників освіти;

 

Члени атестаційної комісії:

АНДРІЯШ

Галина Валентинівна         методист районного методичного кабінету відділу освіти районної державної адміністрації;

 

БАНДЮК

Альона Володимирівна      учитель англійської мови Новоукраїнської гімназії № 7, вчитель вищої кваліфікаційної категорії, старший вчитель;

 

БЕНИК

Галина Володимирівна      учитель географії Новоукраїнської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 6, вчитель вищої кваліфікаційної категорії, вчитель-методист;

 

ДОЛГОЄР

Наталія Анатоліївна вчитель біології та хімії Новоукраїнської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №1, вчитель вищої кваліфікаційної категорії, старший вчитель;

                                    

 

ЗАЛІЗНЯК

Антоніна Станіславівна заступник директора з науково-методичної роботи Новоукраїнської гімназії №7, вчитель вищої кваліфікаційної категорії, старший вчитель;

ІВАНОВ

Сергій Іванович        методист районного методичного кабінету відділу освіти районної державної адміністрації;

 

КОЛЕСНИК             

Тетяна Іванівна         методист районного методичного кабінету відділу освіти районної державної адміністрації;

 

КОШЕЛЬ

Олена Володимирівна заступник директора з навчально-виховної роботи Новоукраїнської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №6, вчитель вищої кваліфікаційної категорії, старший вчитель

КЛИМЕНКО

Людмила Миколаївна        методист районного методичного кабінету відділу освіти районної державної адміністрації;

 

ЛОМАКА

Жанна Валентинівна вчитель української мови та літератури Новоукраїнської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 4, вчитель вищої кваліфікаційної категорії, вчитель - методист;

МАМАЛИГА

Наталія Георгіївна    вчитель історії Новоукраїнської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 6, Заслужений учитель України, лауреат премії ім.В.О.Сухомлинського, вчитель-методист;

ОВЧАРЕНКО

Надія Петрівна          методист районного методичного кабінету відділу освіти районної державної адміністрації, старший учитель;

 

ПЕТРЕНКО

Наталія В’ячеславівна       директор Новоукраїнської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 6, вчитель вищої кваліфікаційної категорії, старший вчитель;

 

САВИЦЬКА

Раїса Миколаївна      методист районного методичного кабінету відділу освіти районної державної адміністрації;

 

ХІВРЕНКО

Світлана Миколаївна         методист районного методичного кабінету відділу освіти районної державної адміністрації.

________________________________

                                                        Додаток  3
                                                        до наказу начальника відділу освіти

                                                        Новоукраїнської районної державної

                                                        адміністрації

                                                        від ___________________ 2014 року

                                                        № _____

 

Розподіл обов"язків між членами атестаційної комісії при відділі освіти районної державної адміністрації

      З метою  вивчення стану викладання предметів, надання  методичної  і практичної  допомоги освітнім  закладам в  організації і проведенні атестації педагогічних  працівників  та  контролю  закріпити  за  освітніми  закладами   членів  атестаційної  комісії :

П.І.П.

Школи, за якими закріплені члени атестаційної комісії

Розподіл обов’язків

Тарасенко Т.Б.

 

 

Каєнко  Н.Г.

Рівнянська  ЗШ І-ІІІ ступенів № 7,

Новоукраїнська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 4,

Ганнівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів

Світова література, російська мова, робота керівників закладів освіти

Стратонова Т.І.

Малопомічнянська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів,

Новоукраїнська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 6,

Вербівська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів

 

Беник  Г.В.

Районний центр дитячої та юнацької творчості «ЗОРІТ»

Географія, економіка

Іванов  С.І.

Приютівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів,

Помічнянська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів,

Семенастівська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів

Фізична культура, захист Вітчизни

Долгоєр Н.А.

Новомиколаївська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів

Біологія, хімія

Клименко Л.М.

Комишуватська загальноосвітня школи І-ІІІ ступенів

Воронівська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів

педагогічні працівники позашкільних закладів,

предмети у початкових класах

Залізняк А.С.

Глодоська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів

Предмети у початкових класах, робота заступників директорів

Ломака Ж.В.

Новоукраїнська  загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 8

Українська мова та література

Овчаренко  Н.П.

Новоукраїнський МНВК,

Мар»янопільський навчально-виховний комплекс «Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів – дитячий садок»,

Григорівська  загальноосвітня школа І-ІІ ступенів

Біологія, хімія

Мамалига  Н.Г.

Новоукраїнська  загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №1

Історія, правознавство

Савицька  Р.М.

Диминський навчально-виховний комплекс «Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів – дитячий садок»,

Захарівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів,

Петрівська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів

Українська мова та література

Петренко Н.В.

Рівнянська  загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №  5

Предмети у початкових класах, робота керівників закладів освіти

Хівренко  С.М.

Іванівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів,

Рівнянська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №2,

Новоєгорівська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів

Практичні психологи, соціальні педагоги, педагоги – організатори

Колесник Т.І.

Кропивницька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів,

Шишкинська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів,

Фурманівська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів

Предмети у початкових класах, музика, образотворче мистецтво, художня культура

Бандюк А.В..

Новоукраїнська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №  3

Англійська мова, німецька мова

 

Андріяш Г.В.

Дошкільні навчальні заклади

Педагогічні працівники дошкільних закладів,

Трудове навчання

Кошель О.В.

Новоукраїнська гімназія №7

Математика, фізика, інформатика, робота заступників директорів

 

_________________________________

 

 

Для завідувачів ДНЗ

 план роботи на жовтень 2014 року

 

 

Наради, засідання

10.10.2014 року

0 9.00

Майстер-клас

ДНЗ № 1 «Ромашка»

Методичне об´єднання вихователів

Постійно діючий семінар музичних керівників ДНЗ

 

Андріяш Г. В. методист РМК

Трубенко Я.Г. зав. ДНЗ № 1

Андрескул Л. М., методист ДНЗ № 1 «Ромашка»

 

Тематичні вивчення

Протягом місяця

Організація навчально-виховного процесу у ДНЗ (відвідування дошкільниками ДНЗ, календарно-тематичне планування)

Андріяш Г. В. методист РМК

Завідуючі ДНЗ

Консультації

Щосереди та щоп'ятниці

  Консультація  і  практична  допомога  керівникам дошкільних  закладів 

 

Консультації для вихователів ДНЗ

Андріяш Г. В., методист РМК

 

 

 

 

 

 

Терміни представлення інформацій

До 01.10.2014

щомісячно

Про забезпечення вугіллям дошкільних навчальних закладів

Андріяш Г. В., методист РМК

Завідуючі ДНЗ

Протягом місяця

Заявки на участь у районному конкурсі «Вихователь року 2015»

Завідуючі ДНЗ

до 05.10.2014

Звіти про харчування в ДНЗ

Зав. ДНЗ

 

до 05.10.2014

Про охоплення дітей дошкільною освітою

Зав. ДНЗ

 

Протягом місяця

Публікації Диминського НВК на сайт

Диминський НВК

КОНКУРСИ

Жовтень-квітень

І етап Районного конкурсу «Вихователь року»

Андріяш Г. В., методист РМК

Завідуючі ДНЗ