Відділ освіти Новоукраїнської райдержадміністрації

 

Новини

 

Інструктивно-методична нарада завдувачів ДНЗ

 

 

 

13 лютого 2015 р. на базі Новоукраїнської районної ради відбулася інструктивно-методична нарада завідувачів дошкільних навчальних закладів району з питання аналізу розвитку дошкільної освіти за участю завідувача районного методичного кабінету Новоукраїнської районної державної адміністрації Каєнко Н. Г., методистів РМК Стратонової Т. І., Клименко Л. М., Андріяш Г.В., спеціаліста з охорони праці Нікітченка В.М. та представників Райффайзен Банк Аваль.

 

 

 

Відділом освіти вироблено певну систему роботи з керівниками ДНЗ. Крім питань управлінського характеру, ввійшло завдання сприяння систематичному підвищенню загальнопедагогічної і методичної кваліфікації педагогічних та керівних кадрів. Нарада дає можливість не тільки обговорити актуальні проблеми, але й обмінятись досвідом роботи.

Завідувач РМК Каєнко Н.Г. надала роз’яснення щодо планування роботи у ДНЗ, ведення документації, її зберігання,  та  приведення у відповідність колективних договорів дошкільних навчальних закладів згідно з постановами Кабінету Міністрів України № 88, 89 та порядку внесення змін до районної програми.

 

 

 

Протягом інструктивно-методичної наради проаналізовані питання розвитку дошкільної освіти району у 2014 році, обговорено ряд інших актуальних питань: атестації керівників дошкільних навчальних закладів та педагогічних кадрів у 2015 році (Стратонова Т.І., методист РМК);

 

 

 

атестації дошкільних навчальних закладів та орієнтовні критерії оцінювання діяльності дошкільних навчальних закладів (Клименко Л.М., методист РМК);

 

 

 питання  цивільної оборони та питання атестація робочих місць (Нікітченко В.М.).

Методист РМК Андріяш Г.В. надала рекомендації завідувачам щодо використання у роботі плану вивчення професійної діяльності педагога та  анкети здійснення самоаналізу професійної діяльності у міжатестаційний період. Завідувачам ДНЗ були показані пошагові інструкції щодо заповнення онлайн-опитування, анкетування та роботи з сайтами.

 

                                                                         Андріяш Г.В., методист РМК 

 

 

МІНІСТЕРСТВО                                            МІНІСТЕРСТВО

ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ                 ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

 

 

 

 

Від 29.09.2014                                                         № 1/9-500 / № 04.01.16/28103

 

                                                                 Обласні, Київська міська

                                                                      державні адміністрації                                                                        

                                                                       

 

 

Щодо вирішення окремих питань про зарахування

до дошкільних і загальноосвітніх навчальних закладів

дітей, у яких відсутні обов’язкові профілактичні щеплення

 

 

          Міністерство охорони здоров’я України  та Міністерство освіти і науки України на численні звернення щодо вирішення окремих питань про зарахування до дошкільних і загальноосвітніх  навчальних закладів дітей, у яких відсутні обов’язкові профілактичні щеплення інформують.

          Відповідно до статті 34 Закону України «Про освіту», прийом дітей у дошкільні навчальні заклади проводиться за бажанням батьків або осіб, які їх замінюють. Згідно зі статтею 36 Закону України «Про дошкільну освіту», батьки мають право вибирати дошкільний навчальний заклад. Статтею 18  Закону України «Про загальну середню освіту» передбачено, що зарахування учнів до загальноосвітнього   навчального закладу  проводиться  наказом директора,  що видається на підставі заяви,  за  наявності  медичної  довідки  встановленого  зразка  і відповідного документа про освіту (крім учнів першого класу).          Згідно з пунктом 6 Положення про дошкільний навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12.03.2003 р.      № 305, прийом дітей в дошкільний навчальний заклад здійснюється керівником протягом календарного року на підставі заяви батьків або осіб, які їх замінюють, медичної довідки про стан здоров'я дитини з висновком лікаря, що дитина може відвідувати  дошкільний  навчальний  заклад,  довідки  дільничного лікаря  про  епідеміологічне  оточення,  свідоцтва про народження.

Для прийому дітей до дошкільного навчального закладу (групи) компенсуючого типу додатково подається висновок психолого-медико-педагогічної консультації, територіального лікувально-профілактичного закладу чи тубдиспансеру, направлення  місцевого органу управління освітою.

 

Доводимо також до відома, що згідно із Законами України «Про захист населення від інфекційних хвороб» (статті 12 і 15) та «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення» (стаття 27), з метою запобігання захворюванням на туберкульоз, поліомієліт, дифтерію, кашлюк, правець та кір в Україні профілактичні щеплення є обов’язковими.

Дітям, які не отримали  профілактичних щеплень згідно з календарем щеплень, відвідування дитячих закладів не дозволяється. У разі, якщо профілактичні щеплення дітям  проведено  з  порушенням установлених  строків у зв'язку з медичними протипоказаннями,  при благополучній  епідемічній   ситуації   за   рішенням   консиліуму відповідних  лікарів  вони  можуть  бути  прийняті до відповідного дитячого закладу та відвідувати його.

      Слід зазначити, що на сьогодні існує дефіцит необхідних вакцин. Така ситуація виникла з об’єктивних причин (неможливість перереєстрації, недофінансування, знаходяться під забороною вакцини Російського виробництва).

Відповідно до Примірного положення про підготовку дітей на педіатричній дільниці до відвідування дошкільного та шкільного загальноосвітнього навчального закладу, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України «Про удосконалення амбулаторно-поліклінічної допомоги дітям в Україні» від 29.11.2002 № 434 (далі Примірне положення), медична документація для зарахування дітей до дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів включає форму № 026/о з висновками про стан здоров’я дитини і рекомендаціями щодо подальшого спостереження за дитиною, про профілактичні щеплення (ф. № 063/о); дані лабораторних досліджень.

Медична документація видається на підставі даних обов’язкового медичного профілактичного огляду дитини за участю лікаря педіатра та інших лікарів-спеціалістів. 

Питання щодо відвідування навчального закладу дітьми, батьки яких відмовляються від щеплень, вирішується індивідуально лікарсько-консультативною комісією (для зарахування до загальноосвітнього навчального закладу з залученням епідеміолога).

Враховуючи зазначене, керівник навчального закладу зобов’язаний прийняти дитину до закладу за наявності відповідних медичних довідок встановленого зразка, а для дітей у яких відсутні обов’язкові профілактичні щеплення (незалежно від причин), додатково подається висновок лікарсько-консультативної комісії лікувально-профілактичного закладу державної (комунальної) форми власності, у якому зазначено, що дитина здорова і може відвідувати навчальний заклад.

Якщо лікарсько-консультативна комісія приймає рішення щодо заборони відвідування дитиною, у якої відсутні профілактичні щеплення,  навчального закладу (при складній епідеміологічній ситуації та (або)  індивідуальних показниках), то питання щодо форм здобуття освіти такими дітьми вирішується місцевими органами управління освітою.

Враховуючи викладене, МОЗ України та МОН України пропонують обласним, Київській міській державним адміністраціям при прийомі дітей до дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів зазначені у листі рекомендації, стосовно вирішення окремих питань щодо зарахування та відвідування дошкільних і загальноосвітніх навчальних закладів дітей, у яких відсутні обов’язкові профілактичні щеплення та відповідно до ситуації, що склалася на сьогодні з забезпеченням вакцинами, прийняти до відома та використання в роботі.  Пропонуємо проводити належну роз’яснювальну роботу серед батьків щодо необхідності обов’язкових профілактичних щеплень.

 

 

 

 

Підсумки 2013 року

 

 

20.12. 2013 року в Приютівському дошкільному навчальному закладі відбулася нарада-семінар завідувачів ДНЗ Новоукраїнського району по підсумкам минулого 2013 року.

В роботі наради брали участь методист відділу освіти Андріяш Галина Валентинівна, завідувач технічним підрозділом відділу освіти Герасимова Лідія Вікторівна та  завідувачі дошкільними навчальними закладами району.

Метою наради стало підведення підсумків роботи дошкільних закладів, надання завідуючим практичної допомоги в оформленні та веденні документації, в організації методичної роботи з кадрами та навчально-виховного процесу з дітьми в питанні креативного виховання дошкільників та визначення пріоритетних напрямків роботи дошкільних навчальних закладів нашого району у 2014 році.

Розпочалася нарада-семінар з презентації завідувача Приютівським ДНЗ Ворон Людмили Георгіївни,яка розповіла про свій заклад, про роботу колективу, про співпрацю з громадою села.

Щирими посмішками, віршами, танцями зустріли гостей малюки дошкільного закладу.Завітав до учасників наради-семінару Святий Миколай, який подарував і дітям, і гостям чудові подарунки.

У теоретичній частині наради-семінару розглядалися  питання:

  •  виконання поставлених завдань у 2013 році;
  •  виконання річного плану роботи;
  •  внесення змін до цільової програми розвитку дошкільної освіти на 2014-2017 р.р.;
  •  дотримання інструкції з ведення документації;
  •  аналіз харчування;
  •  дотримання норм харчування;
  •  охоплення дітей дошкільною освітою;

-   укладання угод щодо наступності в роботі дошкільних закладів та загальноосвітніх шкіл; виконавська дисципліна тощо.

 

Розглянувши всі питання та шляхи їх реалізації, учасникам наради було рекомендовано здійснювати постійний контроль за роботою педагогічних колективів, організувати науково-методичну роботу з впровадження сучасних педагогічних технологій, внести зміни до цільової програми розвитку дошкільної освіти на 2014-2017 р.р., підвищити відповідальність за надання вчасної та достовірної  інформації з питань розвитку освіти, проводити тижні безпеки життєдіяльності та укласти угоди щодо наступності в роботі дошкільних закладів та загальноосвітніх шкіл.

Відділ освіти Новоукраїнської районної державної адміністрації висловлює подяку колективу Приютівського дошкільного навчального закладу за активну участь у  проведенні  наради – семінару.

                                                                                                                          

 

                                                                Андріяш Г. В. , методист  РМК                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Майстер-клас для вихователів дошкільних навчальних закладів

 

району

 

З метою підвищення, удосконалення професійної майстерності педагогів дошкільних навчальних закладів району, виявлення та поширення педагогічного досвіду кращих практичних працівників, стимулювання педагогічної творчості, забезпечення оптимальних умов для успішної реалізації Базового стандарту дошкільної освіти 13.12.2013 року на базі Новоукраїнського навчального закладу №1 «Ромашка» відбувся районний семінар вихователів ДНЗ.

Завдання семінару - ознайомлення з досвідом роботи вихователів вищої категорії.
З планом роботи учасників семінару ознайомила Андрескул Л. М., вихователь-методист дошкільного закладу
.

Мета семінару - розширити та систематизувати знання вихователів з питань забезпечення високої якості дошкільної освіти шляхом формування професійної компетентності педагогів, вдосконалювати їх фахову майстерність. Вміти створювати в дитячому колективі обстановку творчого пошуку найбільш ефективних форм і методів у роботі з дітьми, умови для обміну думками, сприяти формуванню почуття власної гідності педагогів, гордості за професію. Активізувати творчий потенціал вихователів, розвивати креативне мислення, стимулювати розвиток ініціативи, творчості, артистизму. Виховувати інтерес до педагогічного пошуку, пізнання себе.
У роботі майстер-класу взяли участь завідувачі та вихователі ДНЗ району, методист з питань дошкільної освіти районного методичного кабінету Г.В. Андріяш.
Учасникам заходу в теоретичному блоці вихователем вищої категорії Мазур О.І. була представлена відео презентація «ТРВЗ і розвиток пам´яті дошкільника. Мнемотехніка», яка впроваджуються нею в практику роботи з дітьми.

Усі учасники засідання відзначили важливість та актуальність даної теми.
Мазур О.І. зазначила, що основи нестандартного, творчого мислення закладаються у дітей в дошкільному віці. Засобами оволодіння творчою діяльністю та розвитку творчих здібностей дитини може бути застосування системи творчих завдань за методом ТРВЗ.
Технологія ТРВЗ для дошкільнят – це організація колективних ігор, вправ, занять. Вона має на меті не замінити основну програму, за якою працює педагог, а максимально підвищити її ефективність. Основа технології – ігри-заняття, підчас яких діти знайомляться з навколишнім світом, вчаться виявляти суперечності в предметах і явищах та розв’язувати їх. Передбачається самостійний вибір дитиною теми, матеріалу та виду діяльності.
Після презентації досвіду в практичній частині Оксана Іванівна організувала моделювання з групою дошкільників особистих стилів роботи з використанням технології ТРВЗ.У другій частині зустрічі презентувала свій досвід роботи та методичну розробку «Виховуємо казкою» Горбатенко З.В., музичний керівник закладу.

Метою створення методичної розробки є спроба створити за допомогою музичного мистецтва та творів О.В.Сухомлинського умов, які б сприяли розвитку моральних та духовних цінностей дитини, підвищували її творчу активність, пробуджували інтерес до мистецтва в цілому.

Зорина Вікторівна наголосила, що використання казок В.Сухомлинського, а саме їх віршованого варіанту в поєднанні з музичним супроводом, не тільки сприяло набуттю нових знань та умінь у дітей, а й розвитку таких показників, як пізнавальний інтерес, самостійність, ініціативність, допитливість, творча активність . Робота сприяє тому, що у вихованців накопичується свій творчий досвід, розвивається образне мислення, формується музично - художній смак, музична та природна пам'ять, розвивається інтелект.

Згідно із результатами спостережень, зазначила Горбатенко З.В. про те, що їй вдалося переконатись, що художнє слово, разом із силою музичного мистецтва здатне вплинути на духовний світ дитини, викликати у неї співпереживання, настроїти, за висловом В.О.Сухомлинського, чутливі струни дитячого серця.

В кінці семінару були підведені підсумки та за результатами проведення майстер-класу були розроблені наступні методичні рекомендації:
- Створювати та забезпечувати цілісність та життєздатність різних комунікативних ланок, в яких бере участь дитина;
- Формувати творче (продуктивне) ставлення до організації діяльності та спілкування;
- Широко використовувати в освітньому процесі нестандартні завдання для формування творчого мислення;
-​ Сприяти проявам самостійності та активності вихованців.
При підведенні підсумків майстер-класу його учасники висловили своє
задоволення від побаченого та почутого, отримали чимало корисної інформації для себе.
У практичній частині музичний керівник показала інсценівку за мотивами казки В.О. Сухомлинського та прочитала свої вірші, які супроводжувалися підбіркою класичної музики.

 

Захід був проведений на високому теоретичному та науково-методичному рівні.

Відділ освіти висловлює подяку колективу Новоукраїнського дошкільного навчального закладу № 1 «Ромашка» за змістовний семінар.Андріяш Г. В.,

методист РМК відділу освіти

Новоукраїнської районної

державної адміністрації

Новини: 12
4 вер. 2015

ПРИВІТАННЯ

ВІТАННЯ ДЛЯ ПЕДАГОГІВ
3 черв. 2015

Свято обдарованих

День захисту дітей
14 квіт. 2015

СЕМІНАР ВИХОВАТЕЛІВ ТА МУЗИЧНИХ КЕРІВНИКІВ ДНЗ

семінар з патріотичноо виховання
2 бер. 2015

Семінар-практикум завідувачів ДНЗ

Семінар
20 лют. 2015

Добрі сусіди

Співпраця Глодоського ДНЗ №2 та ТОВ ФРУНЗЕ
19 лют. 2015

Стрітення

Стрітення у ДНЗ №5 "Берізка"
16 жовт. 2014

День українського козацтва

Відзначення Дня козацтва у ДНЗ №5 "Берізка"
6 жовт. 2014

ЛИСТ МОН

ПРО ВАКЦИНУ
1 жовт. 2014

план роботи на жовтень 2014 рік

ПЛАН НА ЖОВТЕНЬ
26 вер. 2014

Вітання з днем Дошкілля

привітання працівників ДНЗ

Center

fs_16pnbsp;acute;яті дошкільника. Мнемотехніка/b/p