Відділ освіти Новоукраїнської райдержадміністрації

 

Конкурси

У К Р А Ї Н А

 

НАКАЗ НАЧАЛЬНИКА ВІДДІЛУ ОСВІТИ  НОВОУКРАЇНСЬКОЇ  РАЙОННОЇ  ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

від «    09  »   лютого           2015  року                                                      №  _30_   

 

м. Новоукраїнка

 

Про проведення районного конкурсу

„Вихователь року-2015”

 

  З метою сприяння поширенню та впровадженню в практику кращого досвіду роботи вихователів ДНЗ, ефективних форм і методів інноваційних технологій навчання та виховання підростаючої особистості, виявлення та підтримки творчої праці вихователів, підвищення їх професійної майстерності, популяризації педагогічних здобутків,

 

НАКАЗУЮ:

 

                        1. Затвердити Положення про районний  конкурс „Вихователь року-2015” згідно додатку 1.

                        2. Затвердити склад оргкомітету та журі районного конкурсу «Вихователь року – 2015» (додаток № 2 та № 3).

                        3. Завідуючим дошкільних навчальних закладів міста:

                        3.1. Забезпечити участь педагогічних працівників у районному конкурсі „Вихователь року-2015”. При організації керуватись Положенням про районний  конкурс „Вихователь року-2015”.

                        3.2. Довести Положення про районний конкурс „Вихователь року-2015” до відома педагогічних працівників.

                        3.3.Відповідні матеріали подати районному оргкомітету до 20.02.2015р.

                        4. Методисту районного методичного кабінету відділу освіти районної державної адміністрації Андріяш Г.В. здійснити організаційні заходи щодо проведення ІІ етапу конкурсу згідно з Положенням.

                        5. Контроль за виконанням даного наказу покласти на завідувача районного методичного кабінету відділу освіти районної державної адміністрації Каєнко Н.Г.

 

Головний спеціаліст відділу освіти

районної державної адміністрації                                                         В.Горбатенко

 

 

 

                                                                           Додаток 1

                                                                  до наказу начальника відділу освіти

                                                        Новоукраїнської районної державної

                                                                  адміністрації

                                                                  від ____________________ 2015 року

                                                                  № ___________

 

ПОЛОЖЕННЯ

про проведення районного конкурсу „Вихователь року-2015”

І. Мета і завдання конкурсу

        Мета:

- звернути увагу науково-педагогічної громадськості до проблем дошкільної освіти, які заактуалізовані практикою і потребують теоретико-методологічного осмислення та  наукового забезпечення;

- виявити кращих педагогів, які у практичній роботі ефективно використовують  форми і методи роботи, впроваджують інноваційні технології;

- сприяти поширенню та впровадженню у практику досвід роботи педагогів-новаторів;

- залучити педпрацівників до наукової роботи в галузі педагогіки і психології розвитку особистості.

 

Завдання:

- сприяти зростанню престижності звання педпрацівника ДНЗ, підвищення його ролі і статусу;

- виявити якісно нові форми і методи організації навчання і виховання дошкільників; продемонструвати та узагальнити досвід представлених на конкурс авторських  педагогічних програм, систем, моделей;

- ознайомитися з інноваційними технологіями в організації діяльності педпрацівника та педагогічних   колективів дошкільних навчальних закладів; провести їх  експертну оцінку;

- сприяти створенню умов для впровадження кращих методик та технологій  у практику роботи дошкільних навчальних закладів;

- сформувати інформаційно-аналітичний, методичний та науково-педагогічний банк  даних авторських доробок, зорієнтованих на підвищення професійної компетентності та педагогічної майстерності вихователів;

- пропагувати кращий досвід педагогічної роботи вихователів;

- сприяти організації проведення психолого-педагогічних досліджень з проблем   навчання та виховання дошкільників;   провести   відбір   кращих   методичних напрацювань, технологій, ефективних форм роботи, спрямованих на гуманізацію та  демократизацію відносин "дошкільник - вихователь - батьки", становлення та розвиток особистості дітей.

 

II. Учасники конкурсу

Для участі у конкурсі запрошуються (на добровільних засадах) педагогічні працівники дошкільних навчальних закладів усіх типів, які мають стаж педагогічної роботи не менше 3-х років, незалежно від одержаної освіти, набутого фаху, віку.

 

IІІ. Умови участі та порядок проведення конкурсу

Для організації та проведення конкурсу на всіх його етапах створюються організаційні комітети та журі, склад яких затверджується керівником відділу освіти.

Відповідні оргкомітети вирішують всі питання, пов'язані з проведенням Конкурсу.

Конкурс проводиться з 20.02.2015 року у 2 етапи:

1-й етап (заочний): до 01.03.2015р.;

2-й етап: 27.03.2015 р.  - у РМК

Конкурсно-розважальна програма „Веснянні зустрічі”. 

 

Вимоги до представлених робіт

         До журі І етапу районного конкурсу подаються такі матеріали:

1. Заявка на участь у конкурсі.

2. Об'єктивні дані на вихователя, чиї матеріали представлені на конкурс (прізвище, ім'я, по батькові; дата народження; освіта - коли і який навчальний заклад закінчив, спеціальність за освітою; місце / повна назва і поштова адреса / дошкільного навчального закладу, і стаж роботи за спеціальністю; повна поштова адреса місця проживання вихователя).

3. Опис системи роботи педпрацівника, вказавши при цьому конкретні практичні результати, здобутки, напрацювання, публікації (якщо такі є) - за підписом завідуючої дошкільного навчального закладу та методиста та звірених печаткою дошкільного навчального закладу.

4. Фотографія розміром 9х13.

5. Професійний автопортрет педпрацівника, що розкриває індивідуальні особливості роботи вихователя, його педагогічні ідеї, технології, форми і методи роботи.

6. Матеріали (конспекти нетрадиційних занять, сценарії, методичні рекомендації та розробки, схеми, таблиці, моделі, фотографії, супроводжуючі аудіо- та відеоматеріали, публікації в пресі, інші матеріали, які, на думку, вихователя, розкривають сутність його роботи та досягнення.

7. Конкурсні роботи надсилаються українською мовою; комп'ютерний набір, кегль 14, інтервал 1,5.

8. Роботи на І районний етап конкурсу подаються до районного методичного кабінету відділу освіти районної державної адміністрації не пізніше 05 березня 2015року.

 

ІV. Нагородження переможців

Переможці районного конкурсу "Вихователь року-2015" нагороджуються грамотами та подяками відділу освіти Новоукраїнської районної державної адміністрації.

 

 

 

 

 

 

 

                                                                  Додаток 2

                                                                  до наказу начальника відділу освіти

                                                        Новоукраїнської районної державної

                                                                  адміністрації

                                                                  від ____________________ 2015 року

                                                                  № ___________

 

                                                                                                     

ОРГКОМІТЕТ

по проведенню районного конкурсу “Вихователь року-2015”

 

Голова оргкомітету

ГОРБАТЕНКО

Валентина Іванівна   - головний спеціаліст відділу освіти районної державної

                                      адміністрації

 

Заступник голови оргкомітету

КАЄНКО

Наталія Георгіївна    - завідуюча районним методичним кабінетом відділу

                                      освіти районної державної адміністрації

 

Члени оргкомітету

АНДРІЯШ

Галина Валентинівна         - методист районного методичного кабінету відділу

                                      освіти районної державної адміністрації

 

КОЛЕСНИК

Тетяна Іванівна          - методист районного методичного кабінету відділу

                                      освіти районної державної адміністрації

 

ОВЧАРЕНКО

Надія Петрівна           - методист районного методичного кабінету відділу

                                      освіти районної державної адміністрації

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                  Додаток 3

                                                                  до наказу начальника відділу освіти

                                                         Новоукраїнської районної державної

                                                                  адміністрації

                                                                  від ____________________ 2015 року

                                                                  № ___________

                                                                                                      

ЖУРІ

по проведенню районного конкурсу “Вихователь року-2015”

 

Голова журі

ГОРБАТЕНКО

Валентина Іванівна   - головний спеціаліст відділу освіти районної державної

                                      адміністрації

 

Заступник голови журі

КАЄНКО

Наталія Георгіївна    - завідуюча районним методичним кабінетом відділу

                                      освіти районної державної адміністрації

 

Члени журі

АНДРІЯШ

Галина Валентинівна         - методист районного методичного кабінету відділу

                                      освіти районної державної адміністрації

КОЛЕСНИК

Тетяна Іванівна          - методист районного методичного кабінету відділу

                                     освіти районної державної адміністрації

КЛИМЕНКО

Людмила Миколаївна - методист районного методичного кабінету відділу

                                      освіти районної державної адміністрації

САВЕНКО

Лариса Миколаївна - методист районного методичного кабінету відділу

                                      освіти районної державної адміністрації

САВИЦЬКА
Раїса Миколаївна
     - методист районного методичного кабінету відділу

                                      освіти районної державної адміністрації

ОВЧАРЕНКО

Надія Петрівна           - методист районного методичного кабінету відділу

                                      освіти районної державної адміністрації

ХІВРЕНКО

Світлана Миколаївна         - методист районного методичного кабінету відділу

                                      освіти районної державної адміністрації

 

 

 

 

 

СЦЕНАРІЙ

«ВИХОВАТЕЛЬ РОКУ-2015»

Конкурсно-розважальна програма

Ведучий 1

 

       Добрий день, шановно громадо! Ми раді вітати вас на заключному турі конкурсу „Вихователь року-2015”!

       Нагадаємо, що I тур проходив заочно. Були представлені матеріали учасників на конкурс. Журі конкурсу оцінило старання наших вихователів. II тур – дещо незвичний, хоча теж відповідальний. Він буде проходити у формі конкурсно-розважальної програми, де учасники, сподіваємось на це, покажуть величну панораму такої різнобарвної, різнопланової професійної діяльності вихователя.

      І на пам’ять приходять рядки, присвячені вихователю:

                                 Таке покликання вам долею дано

З любов’ю серце дітям віддавати.

Цей шлях життєвий обрано давно,

Професія чудова – вихователь!

 

ВЕДУЧИЙ 2

 

Неначе саджанці ростуть,

В саду дитячому малята.

Їх вихователі ведуть

В Добра й Любові світ навчати.

 

Запитують у них щодня,

Відповісти завжди готові:

„Чому зима? Чому весна?

Чому веселка кольорова?”

 

ВЕДУЧИЙ 1

 

Маляток жартом звеселять

І заспівають голосисто,

І колисковою присплять,

І зроблять з бузини намисто.

 

Ви можете зіграть митця

Й намалювати гарні квіти.

Це все професія життя,

Бо з вами завжди поруч діти.

 

ВЕДУЧИЙ 2

 

Давайте зараз ми всі щирими теплими оплесками привітаємо ____ сміливих, енергійних, творчих, невгамовних особистостей, наших ластівочок, учасниць конкурсу „Вихователь року-2015”:( список учасниць)

 

ВЕДУЧИЙ 1

 

Тепер дозвольте оголосити склад членів журі, які будуть разом з нами спостерігати за виступом учасників конкурсу:

Л.САВЕНКО, методист РМК;

Р. САВИЦЬКА, методист РМК;

Т. КОЛЕСНИК, методист РМК;

Н.ОВЧАРЕНКО, методист РМК;

Г.АНДРІЯШ, методист РМК;

С. ХІВРЕНКО, методист РМК.

 

ВЕДУЧИЙ 2

 

 

Ми хочемо всіх попередити завчасно, що сьогодні не спортивні змагання і забіги на результат, а свято професійної майстерності.  І  бали, які виставлятимуть члени журі, будуть скоріш символічними, ніж принциповими. А зараз ми починаємо.

Проведемо жеребкування.(ПРОВОДИТЬСЯ ЖЕРЕБКУВАННЯ)

 

ВЕДУЧИЙ 1

 

 I конкурс носить назву „Візитка”.

 Це знайомство не тільки із самим учасником, а і закладом, який він представляє, з поглядами на професію, взаємовідносини „дорослі – діти”. А так, як вихователь іде завжди в ногу із сучасністю, ми обрали для цього конкурсу форму „рекламного роліка”.

 

 

 

 

ВЕДУЧИЙ 2

 

Розпочинаємо перший конкурс.

 

У добрий день!

І в добрий час!

Ми вітаємо всіх вас,

Дорогі конкурсанти

Ви, безперечно, всі таланти.

 

ВЕДУЧИЙ 1

 

Вас сьогодні чекає удача

Хіба може бути інакше?

Тільки щоб перемогти,

Потрібно сили докласти.

Починаємо ми, пора.

Всім ні пуху, ні пера!

 

 

ВЕДУЧИЙ 2

 

Першою, згідно жеребкування, виступає вихователь ________________________

 Нагадуємо, що тривалість виступу від 1 до 3 хвилин.

(Конкурс „Візитка”)

2._________________________________

Запрошуємо 3 учасницю

4 учасник________________

Представляє свій заклад 5 учасниця.

 

ВЕДУЧИЙ 1

Перший конкурс завершено. Рахункова комісії підводить підсумки першого конкурсного завдання.

 

Надамо слово рахунковій комісії, яка повідомить бали за представлені матеріали на І етап конкурсу(заочний)

 

ВЕДУЧИЙ 2

Поки журі виставляє бали за 1 конкурс, прослухайте вірш Андрія Дементьєва

 

 Никогда ни о чём не жалейте вдогонку,

Если то, что случилось нельзя изменить.

Как записку из прошлого, грусть свою скомкав,

С этим прошлым порвите непрочную нить.

 

Никогда не жалейте о том, что случилось.

Иль о том, что случиться не может уже.

Лишь бы озеро вашей души не мутилось

Да надежды, как птицы, парили в душе.

 

Не жалейте своей доброты и участья,

Если даже за все вам — усмешка в ответ.

Кто-то в гении выбился, кто-то в начальство…

Не жалейте, что вам не досталось их бед.

 

Никогда, никогда ни о чём не жалейте.

Поздно начали вы или рано ушли.

Кто-то пусть гениально играет на флейте.

Но ведь песни берёт он из вашей души.

 

Никогда, никогда ни о чём не жалейте.

Ни потерянных дней, ни сгоревшей любви.

Пусть другой гениально играет на флейте.

Но еще гениальнее слушайте вы.

 

ВЕДУЧИЙ 1

 

 

       Переходимо до II конкурсу „Розминка”.

 

Не для кого не секрет, що дитячі запитання дуже часто можуть нас, дорослих, загнати в глухий кут і поставити в складне становище. А вихователь має завжди бути готовим до цього. Тому ми і вирішили, що в „Розминці” будуть звучати саме дитячі запитання, а оцінюватись конкурсанти будуть не стільки за научність відповіді, скільки за нестандартне мислення, швидкість реакції, дотепність та гумор.(оцінють питання та відповіді).

    Конкурс буде проходити у вигляді почергового змагання конкурсантів. По-одному конкурсанти задають свої  питання. На роздуми – 10 секунд. Потім звучить ще раз те саме запитання  і відповідь. Потім вислуховується власна версія.

Прохання до учасників – дотримуватись часових обмежень.

(Конкурс „Розминка”)

 

ВЕДУЧИЙ 2

 

 

 

Ну, що ж, наші учасниці як слід „розім’ялись”, гадаємо, готові до наступного конкурсу „Інтелектуальний калейдоскоп” (Скажу по секрету, що це їх улюблений конкурс і чекали вони його з нетерпінням)

Що вимагається в цьому конкурсі? Кожна учасниця по черзі буде вибирати завдання з різних розділів. В кожному з розділів – 10 запитань. Пропонуються 3 варіанти відповідей, і лише одна з них вірна. Ми віримо, що гумор, дотепність і нестандартність мислення не підведуть вас і на цьому етапі конкурсу.

(Конкурс „Інтелектуальний калейдоскоп”)

 

 

ВЕДУЧИЙ 1

 

 

Дякуємо учасницям за твердість характеру, волю і за високий інтелектуальний рівень.

       Ми вже казали сьогодні про те, що вихователі вміють все або майже все. І для малюків дуже важливо, щоб їх вихователька вміла щось таке, чого не вміють ні мама, ні тато, ні інші родичі і знайомі. Шукати в собі ці родзинки неповторності, зернинки таланту в будь якій області – одна з важливих складових професії вихователя. Пошук талантів привів нас до конкурсу „Слабо”, і ми впевнені, що зараз нас чекають великі відкриття.

(Конкурс „Слабо”)

 

ВЕДУЧИЙ 2

 

 

Просимо  учасників не розслабляться, ми продовжуємо так званий „мозковий штурм”. Наступний конкурс має за мету перевірити ваші знання в області народної мовної  творчості, маємо на увазі народні прислів’я, примовки, фразеологізми. Але мало їх просто знати, треба вміти їх дотепно та вдало показати, щоб конкурсанти змогли відгадати. Тому конкурс і носить назву „Показуха” і буде проходити у формі „ланцюжка”: ведучій на вухо читає вислів,  після 10-секундного роздуму, конкурсант намагається передати зміст. Інші відгадують. Заробляє бали, той, хто відгадав, і окремо за винахідливість під час показу.

 Оцінюється артистичність, вміння створювати пантоміму – це з однієї сторони. З другої – вміння інтерпретувати показ інших.

(Конкурс „Показуха”)

 

ВЕДУЧИЙ 1

 

 

Здатність вихователя до імпровізації та емпатії, тобто перевтілювання в інших героїв завжди підкоряє. І ми не втрималися від того, щоб не надати нашим учасницям такої можливості.

 

ВЕДУЧИЙ 2

 

 

Конкурс „Казковий вернісаж” містить в собі  

                       2 завдання: 1) за 5 хвилин скласти казку про іграшку, яку учасниці виймуть з першого чарівного мішечка і 2) розповісти цю безхитрісну історію треба буде від імені героя, атрибут до образу якого можна дістати у другому чарівному мішечку.

 

(„Чарівні мішечки”)

 

Поки наши конкурсантки готуються, у нас є час і чудова можливість поспілкуватись з уболівальниками. Уболівальники – це велика сила і підтримка, які дуже зараз знадобляться нашим учасницям в цьому складному конкурсі. І гадаємо, що ви не будете заперечувати, що нічого так не допомагає, як дружня, товариська „гукалка”, тобто кричалка. От ми і влаштуємо конкурс „два в одному” – і підтримаємо наших конкурсантів, і візьмемо участь у конкурсі „гукалок”

(Конкурс „гукалок”)

 

Ми гадаємо, що наши учасниці мали достатньо часу і вже готові продемонструвати „Казковий вернісаж”

                                        (Конкурс „Казковий вернісаж”)

 

ВЕДУЧИЙ 1

 

 

Одним із завдань конкурсу „Вихователь року” було зростання  престижу звання педпрацівника, підвищення його ролі і статусу.

Дозвольте нагадати вам рядки з вірша Юлії Станіславівни Манилюк, яка писала:

                                 Вихователь – це не вчитель,

Він не вимірює уроками свій день.

Він душ дитячих научитель,

Ласкавий друг, порадник для дітей.

 

На жаль, ще мало написано творів про працю вихователя, не дуже багато присвячено і віршованих рядків цим людям, які знаходяться з дітьми майже цілий день, знають про малюків під час більше, ніж рідні батькі, вчать дітей пізнавати світ і бачити у навколишньому прекрасне і світле.

І ми взяли на себе сміливість (сам про себе не розкажеш, ніхто не здогадається), відкрити сьогодні першу в історії галерею пам’ятників-символів, пам’ятників-емблем, присвячених вихователеві.

Гаслом нашої галереї стануть рядки „Я памятник створив собі нерукотворний”. І сподіваємось, віруємо свято, що до наших дошкільних навчальних закладів, таких різних, неповторних, індивідуальних, чудових і творчих кожний по-своєму, не заросте народна тропа!

                        (Конкурс „Я пам’ятник створив собі нерукотворний”)

 

Завдання для наших конкурсантів нарешті вичерпано. І спільна пісня всіх учасників стане підсумком 4-місячної плідної роботи та  кропіткої підготовки.

Пісня вихователів

(на мотив „Наш сусід”)

Рано-вранці поспішаєм,

Нас чекають малюки,

На весь день непосидючих

Довіряють нам батьки.

Любо разом з малюками

І читать і малювать,

Фізкультурою займатись

І до праці їх привчать.

Па-па, па-па- раба-па-па, па-па- раба-па-па

Па-па-раба-па

 

Вихователь, вихователь,

Має все уміть і знать,

Щоб на кожне запитання

Швидко міг відповідать.

Скільки вигадків, уміння

І терпіння і сумління

Треба кожному із нас.

Щоб дітей учить всякчас

Па-па, па-па- раба-па-па, па-па- раба-па-па

Па-па-раба-па

 

ВЕДУЧИЙ 1

 

 

Учасниці можуть тепер перепочити. А членам журі навпаки прийшов час попрацювати. Ми пропонуємо підвести  підсумки.

 

Я надаю слово членам журі. Ваші враження, думки, побажання. А тепер переходимо до хвилюючого моменту: нагородженню учасників конкурсу „Вихователь року”.

 

От і підійшов до кінця заключний тур конкурсу „Вихователь року”.

Ми хочемо подякувати РЦДЮТ «ЗОРІТ» за допомогу у підготовці та проведенні сьогодняшнього свята. Окрема подяка конкурсантам за творчий підхід до справи і професіоналізм. Дякуємо членам журі за їх толерантність, терпімість, стійкість. Уболівальникам окрема вдячність за їх згуртованість та енергійність.

Ну, а учасників я вітаю від щирого серця із гідним закінченням конкурсу. Ви всі переможці. Тому що ви не байдужі, творчі, неординарні особистості. Сподіваємось, що конкурс не залишив когось розчарованим                            і ображеним, що подарував багато світлих хвилин спілкування з однодумцями, примусив замислитись над життям і своїм місцем у ньому.

Але саме головне в цьому світі, щоб ми не розучились посміхатися одне одному  в наш важкий час, і щоб в нашому районі, незалежно від номеру дошкільного закладу і його адреси, ми всі з вами почувалися друзями.                             І, перефразовуючи вічну дитячу пісеньку про посмішку, я хочу закінчити нашу зустріч словами:

                                    Як з веселого струмка

Починається ріка,

Так від посмішки

Народжується щастя.

(Пісня „Посмішка” виконують всі)

Фінальна пісня

Від добра і ласки всім тепліш,

Хай у кожнім дитсадочку стане звичним

Щирий погляд, радісний привіт,

Світла посмішка на кожному обличчі.

 

Тож давайте з цього дня

Жити лише для добра,

Засівати в душі мудре, світле, вічне.

Вчити успіхам радіти

І проблеми вміть рішити,

Бо в руках у нас майбутнє –

Наші діти.

 

 

 

 

-          

 

 

 

Сценарій районного конкурсу професійної майстерності «Вихователь  2014  року

 

 

Вітання

 

 ВЕДУЧИЙ: Здрастуйте, дорогі друзі!

 

ДИТИНА

Вітаємо вас на професійному талант- шоу «Вихователь року-2014»!

 

 

ВЕДУЧИЙ:

 

У нас сьогодні –  професійне шоу, головне шоу  країни Детсадія, тому що  професія педагога- найважливіша на землі.

 

ДИТИНА

 

І найталановитіше шоу, тому що наші коллеги- вихователі- втілюють в собі всі людські таланти і самий унікальний і великий талант- дарувати  своє серце дітям!

...    Ти для мене  відкриєш світ.

       Я цікавих чекаю занять, 

       Веселих танців, пісень та ігор!

 

ВЕДУЧИЙ:

 

І сьогодні, в це свято, 

Ми хочемо вам побажати

Щастя, творчості, успіхів

І, звичайно, «так тримати!» 

 

ВЕДУЧИЙ:

 

У конкурсному талант- шоу беруть участь фіналістки 1 етапу районного конкурсу (заочного туру), які блискуче  представили свої інноваційні педагогічні проекти.

 

 

 

 

ДИТИНА

 У  другому  турі вони продемонструють свій професійний талант і майстерність. Переможниця конкурсу продовжить боротьбу за звання «Кращий вихователь» на обласному конкурсі.

 

ВЕДУЧИЙ:

 

Представляємо  учасниць фінального етапу  конкурсу «Вихователь - 2014 »! 

 

1. На педагогічному подіумі - учасниця  №1:

2.  На педагогічний подіум запрошується учасниця №2

№ 3  Своє професійне дефіле демонструє учасниця №3

№ 4. РадІ вітати  учасницю № 4

№ 5 Знайомтеся: учасниця №5

№ 6  Вашій увазі дефіле учасніці №6

№ 7 На подіумі учасниця № 7

№ 8 Раді вітати учасницю під номером №8

 

СПИСОК УЧАСНИКІВ КОНКУРСУ

 

1.Кокора Людмила Анатоліївна, вихователь ДНЗ № 1 «РОМАШКА».___________________________________________________

2.Міщенко Олена Олександрівна, вихователь ДНЗ № 5 «БЕРІЗКА».

3. Вознюк Тетяна Ярославівна, Новомиколаївський ДНЗ.

4. Новохацька Алєся Станіславівна, вихователь Комишуватського ДНЗ

5. Пінчук Наталія Василівна, вихователь ДНЗ № 1 «РОМАШКА».

6. Трохимчук Вікторія Леонідівна, вихователь ДНЗ № 5 «БЕРІЗКА».

7 Артеменко Т ІГлодоський ДНЗ №1

 

 

 

 

 

 

 

ДИТИНА

 

 

 давні століття педагогів називали «дітоводамі», а на початку минулого століття перших виховательок називали «садівниками».

 

 

ВЕДУЧИЙ:

 

Ось такі вони, наші топ- моделі дошкільної  педагогіки.

 

 

ДИТИНА

 

 Дорогі фіналістки! Бажаємо вам перемоги. Вірте в себе, в свій талант, оскільки майбутнє належить тим, хто вірить в свій успіх!

 

 

 

ВЕДУЧИЙ:

 

Шановні уболівальники! Вам належить вибрати найпривабливішу учасницю, якій ви віддасте свій голос, ця учасниця отримає приз глядацьких симпатій. Для цього в кінці нашого шоу своє сердечко з вказівкою  номера своєї фаворитки  віддайте в жюрі. 

 

(роздати сердечка)

 

       ВЕДУЧИЙ:

 

Представляємо журі конкурсу, наших шанованих експертів відділу освіти:

 

1.Андріяш Галина Валентинівна, методист РМК;

2.Клименко Людмила Миколаївна, методист РМК;

3.Колесник Тетяна Іванівна, методист РМК;

4.Овчаренко Надія Петрівна, методист РМК;

5. Савенко Лариса Миколаївна, методист РМК;

6. Савицька Раїса Миколаївна, методист РМК;

7. Хівренко Світлана Миколаївна, методист РМК.

 

 

ВЕДУЧИЙ:

 

Для прозорості нашого конкурсу проведемо жеребкування та визначемо черговість виступів учасниць.

 

(проведення жеребкування)

 

 

ВЕДУЧИЙ:

 

 

 Увага!  Ми оголошуємо   перше  конкурсне завдання                                   «БИТВА ІННОВАЦІЙ»

 

Вам належить битися в чесній професійній битві, представити свій інноваційний проект так, як ніби це ваша  головна битва за життя.

 

ДИТИНА

 

Зробіть це інтерактивно, у форматі живого діалогу,  доведіть, що у вас є х- фактор - «зоряний талант вихователя»

 

 

 ВЕДУЧИЙ:

 

  Іта-а-а-ак, леді!!! У червоному кутку ринга -  учасниця №  !     У синьому кутку рінга- всі інші  Час вашого протистояння до 3х хвилин.

Вихователі можуть задавати питання по професійній діяльності

 

 До бою!

 

ВЕДУЧИЙ:

 

Слідуючим буде виступ учасниці №

 

(виступи всіх учасниць)

 

ВЕДУЧИЙ:

 

Ви прекрасно трималися на рингу, показали, які ви сильні  педагоги, і, слава богу, ніхто з вас не попав в  професійний нокаут

 

ДИТИНА

 

 

Візьмемося за руки, піднімемо руки вгору, як переможці.   Можна вважати, що ви всі отримали  технічну перемогу по очках (як в спорті), а ось скільки очок в кожної - вирішить журі.

 

ВЕДУЧИЙ:

 

Слово надається журі, яке повідомить вам результати заочного та І конкурсів.

 

(журі повідомляє бали)

 

 

 ВЕДУЧИЙ:

 

 Конкурс продовжується, пристрасті збільшуються.  Проведемо мастер-  клас, прямо тут і зараз!

 

Майстер-клас

 

  ДИТИНА

 

 

Василій Олександрович Сухомлінський говорив, що до хорошого уроку вчитель готується все життя.  Це  і мудро і правильно. Але у нас немає стільки часу. Ви ж - кращі,  і готуватиметеся 10 хвилин . А тему мастер- класу ви оберете самі.

 

 

(обирають тему)

 

 

 

 ВЕДУЧИЙ:

 

Увага!! ! Майстер - класс показує учасниця  №1

 

-      Вам знайоме прислів’я: не имей 100 рублей, а имей 100 друзей.

-      Складіть маленьку казку, щоб доступно пояснити дітям зміст цього прислів’я.

 

 

ВЕДУЧИЙ:

 

 

 

    Мастер- класс  №2

 

Педагог-  це,звичайно ж, артист. Чим більше артистизма,тим солодчиший педпроцесс.

Створити невелике театралізоване дійство, а саме рольову гімнастику.

 

ВЕДУЧИЙ:

 

  

    Майстер –класс №3 

 

        Якщо ви не провели динамічну паузу після першого заняття,  то можете поставити хрест на другому. Проведіть динамічну паузу з дітьми  після малювання рибок. Хай діти відпочинуть, поживуть в образі, подвигаються.

 

 

ВЕДУЧИЙ:

 

 

    Мастер- клас № 4 спільно

 

-      Уявіть, що ваше заняття  по темі  «Приготування їжі»  Складіть  меню з  декількох блюд  за допомогою схем, які допоможуть дітям взнати ці блюда ...  зрозуміти, як їх готувати, і програти живцем процес приготування.  / підказка: діти перетворюються на  інгрідієнти для супу або салату../

 

 

  

 

 

 

 

 Майстер – клас № 5

 

 

  Проведіть з дітьми  гру «Дешифровщики» по темі «Тварини» Закодуйте слова- назви тварин. 2.Допоможіть дітям  розшифрувати ці слова .   3. Задайте 2-3 питання про цих... тварин.

 

 

 

    Майстер – клас № 6

 

ІГРИ НА РОЗВИТОК СЕНСОРНИХ ЗДІБНОСТЕЙ ДОШКІЛЬНИКІВ

Проведіть гру, використовуючи картки для розвитку дрібної моторики

("Відгадай і назви","На якому листочку сховався жучок","Шапочка для синички"…)

 

    Майстер – клас № 7

 - створити ігровий момент до інтегрованого заняття з розвитку мовлення

 

 

 

    Майстер – клас № 8

 

-      Показати елементи дослідницької діяльності

 

 

 

ВЕДУЧИЙ:

 

 

Проведений останній майстер-клас. Ви – справжні майстри

 своєї справи .

 Ми всі в захваті від вас. А чи розділять наш захват члени жюрі?

 Поки журі підводить підсумок другого конкурсу, учасники конкурсу виконають контрольну роботу.

 

 

 

 

 

 

 

1.Геометрична фігура дружби? (Коло);

2.Частина суші, з якої вихід лише у воду? (Острів);

3.Портативний комп’ютер – «наколінник»?(Ноутбук);

4. Число, що дорівнює 3,14? (ПІ);

5. Головний закон держави? (Конституція);

6. Продовжіть вислів Г.Сковороди: «Пізнай самого себе і ти пізнаєш…..» (Весь світ);

7. Продовжте ряд видів темпераменту учнів, які ви знаєте: сангвінік, флегматик,… (Холерик, меланхолік.);

8. Кількісний виразник оцінки? (Бал);

9. Чи можна виміряти інтелект дитини? (Так);

10.  У які дні тижня не рекомендується проводити контрольні роботи? (понеділок, п’ятниця)

 

ВЕДУЧИЙ:

Слово надається журі, яке повідомить вам результати ІІ конкурсу.

 

 

ВЕДУЧИЙ:

 

 

Жодна друкарня,  жодне видавництво в світі не зможу за 5  хвилин виготовити ексклюзивний  педагогічний посібник з підручного матеріалу і апробовувати його відразу, тут і зараз!

Слідуючий конкурс

 

 

ДИТИНА

 

 

 Ми   ж  заявляємо : « А наші зможуть!»  і відкриваємо креативне агенство. Слідуючий конкурс № 4

 А наші зможуть!

 

   Пропонуємо вибрати напрям для вашої творчості

 

 (жеребкування)

 

Освітня лінія «Особистість дитини»

Освітня лінія «Дитина в соціумі»

Освітня лінія «Дитина у природному довкіллі»

Освітня лінія «Дитина у світі культури»

Освітня лінія «Гра дитини»

Освітня лінія «Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі»

Освітня лінія «Мовлення дитини»

Художньо-продуктивна діяльність

 

 Учасницям потрібно виготовити посібник або виріб з даного розділу)

 

инамічна презентація по рухомому  кругу.

 

... ВЕДУЧИЙ:

 

Слово надається учасниці під № 1,2,3,4,5,6,7,8

 

 Ви  здивували і уразили нас. Вироби учасниці  кладуть на стіл  жюрі. 

 

 

 

5-е  Конкурсне завдання.

Свобода слова

 

ВЕДУЧИЙ:

 

Педагог- гордість нації, совість народу, Особа  з гідністю і  чіткою життєвою позицією, філософ і, звичайно, оратор.

 

 Зараз ви  оберете вислови з  мудрими думками відомих людей.  Ваша задача- виголосити  експромтом  коротке есе по суті даної думки.  Донесіть свою думку переконливо і переконано, починаючи з фрази: «  Я думаю, що . … за 1 хвилину.

 

(обирають вислови)

 

 

№1   «  Найбільша розкіш на землі-  це розкіш людського спілкування»                                 А. Сент- Екзюпері

 

 

 №2 « Візьмемося за руки, друзі, щоб не пропасти поодинці »                                                                                                         Б. Окуджава

 

  №3 " Виховувати дитину треба з моменту народження його батьків "

                                                              Давня мудрість

 

№4

 

" Поганий учитель підносить істину, хороший - учить її знаходити"

 

А. Дистерверг

 

№5

 

" Казка і гра - цей яскравий прояв найсильніших

 

інтелектуальних і емоційних якостей людини"

 

В.А. Сухомлинский

 

№ 6

«Усі батьки хочуть, щоб їхні діти здійснили те, що не вдалося їм самим.
   Йоганн Вольфґанґ ҐЕТЕ

 

 

 

№ 7

Виховати не значить тільки вигодувати і винянчити, але і дати напрямок серцю і розумові.
   Віссаріон БЄЛІНСЬКИЙ

 

 

№ 8

  Найголовніша формула успіху — знання «як поводитися з людьми».
   Т.Рузвельт
 

ВЕДУЧИЙ:

 

Спасибі вам, дорогі учасниці, за щирі слова, світлі думки.

 

 Шановане журі! Поставте оцінки нашим Цицеронам!

 

 

Слово журі – оцінки за 3 та 4 конкурси

 

В:Пока журі радиться, запрошуємо усіх подивитися домашнє завдання

 

 

№ 6 Номер "на-бис"

 

ВЕДУЧИЙ:

 

Ми підійшли до завершального 6-го конкурсного завдання.

 

" НОМЕР НА - БІС"!

 

Це - домашнє завдання, і пов'язано воно з найпотаємнішим і харизматичнішим в кожній людині, з його захопленнями, особливими талантами. Подаруйте нам свою родзинку, покажіть те, що вважаєте своїм коником.

 

ВЕДУЧИЙ:

 

 Ми зтверджуємо : вихователь маэ талант!

 

Виконайте свій номер на-бис ! ( у вас 2 -3 хвилини)

 

 

(Учасниці по черзі виходять на сцену і показують домашнє завдання, демонструють свої таланти).

 

Після презентації сідають за столики.

 

ВЕДУЧИЙ:

 

Дорогі конкурсантки! Ваші номери на-бис були приголомшливими . Ось запалили, так запалили! Як говорить один симпатичний член жюрі : "Лав!Лав!Лав! Лав"!

 

ДИТИНА

 

Це була ваша хвилина слави. Спасибі вам!

 

Ф І Н А Л.

 

ВЕДУЧИЙ:

 

 

Для оголошення оцінок і загального результату професійного конкурсу "Вихователь року-2014" запрошуються члени журі.

 

ВЕДУЧИЙ:

 

 

(Нагородження учасниць)

 

 

 

Приз глядацьких симпатій отримує -------

 

 

 

ДИТИНА

 

Ось і закінчилося наше професійне талант- шоу.

 

І Ми горді за наших колег та поздоровляємо їх.

Нехай в душах вихователів Новоукраїнського району горить вогонь істиної любові до дітей і вічного творчого пошуку!

________________________________________________________________

Вихователь- це звучить прекрасно,

В цьому слові викладено все,

Для дітей ти вчитель і наставник,

Що усе прекрасне їм несе,

У тобі поєднано багато,

Ти артист, і мати, й педагог,

Основне, що ти повинен знати

- це любити всіх малих діток.

Віддавати їм частинку серця,

Душі їхні повнити теплом,

Якщо можеш ти зробити все це,

Отже, ти хороший педагог.

Розкажи для них чарівну казку,

Научи любити рідний край,

Всю любов свою і ніжну ласку

До останку дітям віддавай!

Навіть ненароком ти не смієш

Ображати душі малюків.

Вір у себе , і тоді зумієш

Слід добра лишити на Землі